Nedskrivna Mål Räcker Inte

Goals World Smiley2

“När vi ser möjligheten till nätverksmarknadsföring plötsligt börjar vi ser världen annorlunda, vi börjar tänka annorlunda, vi börjar agera annorlunda och det hotar verkligen människorna runt oss. Det hotar människor som inte förstår eller fortfarande är blind för möjligheten.

Det kan vara svårt ibland att gå emot strömmen hela tiden, gå emot trafiken hela tiden, gå mot konsensus och vad alla andra tycker hela tiden. Men det betyder inte att det inte är rätt. Det är rätt för dig att möta din framtid och dina drömmar med beslutsamhet. Det är rätt för dig att kunna att stanna på den här vägen och hjälpa andra att komma på deras. “– Eric Worre

Jag lyssnade på ett webinar med Eric Worre i Network Marketing Pro i morse. Han talade om hur man får radikala resultat. Han menar att du måste ha tre komponenter för att få det.

– Skriftliga mål
– En seriös handlingsplan
– Nya vanor

Nedskrivna Mål

Målen ska skrivas ned på kort och lång sikt. De borde vara tre, sex, tio, tolv och kanske 18 månader mål. Långsiktiga mål för dig i rätt riktning.

Skriftliga mål bör innehålla:

Riktning
Fokusera på resultat
Arbete (Kör dig för att arbeta mot dina mål)
Intentioner du har med dina mål

 • Riktning
 • Fokus på resultaten
 • Arbetsinsatser som för dig mot dina mål
 • Intentioner du har med dina mål

Exempel på mål inom Nätverksmarknadsföring:

 • Pintitel (Sätt upp en hög sådan)
 • Inkomst (Övertygelse, kan bara åstadkommas genom att hjälpa andra)  -“This is a Belief-game”
 • Livsförändrande Mål
  – Ge din chef sparken
  – Ge din partner möjligheten att vara hemma mer
  – Att hjälpa dina föräldrar med pensionen
  – Att flytta till en ny stad
 • Skulder
  – Redusera
  – Eliminera
 • Saker
  – Dröm-bilen
  – Dröm-semestern
  – Dröm-huset
 • Ge tillbaka
  – Donera pengar till något
  – Donera din tid till något
 • Bli en excellent talare och presentatör
 • Antal aktiva strategiska partners
 • Antal aktiva kunder
 • Antal deltagare på ett konvent
 • Antal personligt rekryterade personer

Handlingsplan

 • Strategi
 • Process (Vad ska du göra för att kunna nå dina mål)
 • Jobba konsekvent (Fortsätt att arbeta även om du kommer in i momentum)
 • Aktiviteter
 • Kalender
  Veckovis
  Månadsvis
  Årligen
 • Föreningar (Vem spenderar du tid till)
  – Värj dig mot negativitet
  – Mata dig själv med positiv energi (Böcker, Audios, Människor)

Vanor

 • Skapa goda vanor som håller i längden
 • Var konsekvent

Habits

Jag tror att förmågan att förbättra vanor eller att börja nya vanor är avgörande för långsiktig framgång.

7 Things That Reveals A Winning Mentality

Winning mentality

For SWEDISH Scroll down.

I think we have a good word in Swedish for having a
winning mentality and that is “vinnarskalle”. If I
would translate that straight into English it would
be “winner scull”.

1. Have the guts to violate their own rules, to think
in a new direction in a new situation.

2. Have the ability to look back without getting stuck
and get bitter.

3. Not letting anyone control them without a fight. To
struggle in life and never surrender.

4. Have the guts to be different and is responsible for
their own life.

5. Realize that to have talent is a great thing but in the
end it is a question of hard work that matters.

6. Always hunger for wins. To have a goal every day.

7. Have no fear. Let adversity stimulate the desire to win.


//SWEDISH:

Jag tycker vi har ett bra ord på svenska för att ha en
vinnande mentalitet och det är “vinnarskalle”. Om jag
skulle översätta det rakt in i engelska skulle det
vara “Winner Scull”.

1. Ha modet att bryta mot sina egna regler, att tänka
i en ny riktning i en ny situation.

2. Har förmågan att se tillbaka utan att fastna
och bli bitter.

3. Inte låta någon kontrollera dem utan strid. Kämpar sig till
saker i livet och ger aldrig upp.

4. Ha modet att vara annorlunda och är ansvarig för
sitt eget liv.

5. Inse att ha talang är en stor sak, men i
sist är det en fråga om hårt arbete som gäller.

6. Alltid vara hungrig på segrar. Att ha ett mål varje dag.

7. Har ingen rädsla. Låter motgångar stimulera viljan att vinna.