What Story You Are Telling Yourself

Team 90

Scrolla ner för SVENSK text.

Do you know anyone who is blaming their situation on everyone else or everything else? Instead of coming up with excuses like ‘It’s my parents fault” or “I don’t have time” or “ I don’t have the money” or “I don’t know how to” and so on, you have to step out of yourself, face reality and look at your own thoughts, your own decisions and behavior to be able to make changes in your life and take responsible for it.

Why would you want to tell yourself a story that makes you feel bad instead of telling yourself a story that makes you feel good? You can change your life if you recognize and let go of the negative thoughts that is present in your head.

I will tell you a story about my son just to make you reflect about how your thinking can affect your future.

My youngest son, who is now 25 years old, was the smallest guy in his ice hockey team the year he was turning fifteen years old. He weighed 89,7 pounds and he was 5″1 feet tall. The biggest guy in the team weighed 176,4 pounds and was 6 feet tall. Can you imagine the mindset that my son must have had to be able to go out on that ice knowing that he could be tackled by guys twice his size. He just loves ice hockey and he was determined to be a professional ice-hockey player.

He was a great skater and could handle the puck really good but he had to struggle with the size of his body. He had to develop some skills in his way of playing that bigger guys didn’t had to. One of them was so called
split-vision. To be able to know when another player is coming to hit you to steal the puck from you. He hated to be the smallest boy where ever he participated.

Finally he went into puberty and grew a lot for two years. I remember the pain he suffered in his body during this time but he never missed a training unless he was sick in bed. During this time he also went through some tough things with wearing braces for two and a half years. Sometimes he could not even eat anything but liquids because of the pain in his mouth.

Ted april 2013

But he was determined to become the best he could be in ice hockey. He has now been a professional hockey player for over six years. Two years with, his team by heart, Rögle BK in the second league in Sweden and one year with the same team in the highest league in Sweden, The Sweden Hockey League (SHL). Now he is playing his third season in a team called HV71 in SHL.

I can tell you that he grew one centimeter even last year so now he is 6,13 feet tall and weighs 189,2 pounds. Maybe he is still growing. What do you think would have happened to my son Ted if the story he was telling
himself would be: “Maybe I can’t be a professional because I am so small and tiny” or “I am afraid of pain when I go out on the ice”. He was not the best player in his team at that time so he did not even play every game.

But he was persistant and determined and now at age 22 he is the only player of his former team that plays as a professional in the highest league in Sweden.

Tell yourself a story that will empower you instead of dis-empower you. What you are telling yourself today will shape your future. Take the decision today to begin to tell yourself a new story that will enthuse you to take actions to change direction.

I want to encourage you to write down your new story. That is, to write down your goals and dreams where you want to be in, let’s say, five years from now. Don’t be afraid of dreaming to big or to set high goals. People often tend to set their goals to low.

To visualize your goals and dreams daily is very important and be aware of what you are feeding your mind with. Work in it daily. Negative thoughts make you weak. Try to feed your mind with positive thoughts and event as much as possible.

A very powerful tool I use, when I feel a bit down and notice my negative thoughts, is a smile. That helps me bring positive thoughts into my brain instead and also to the people around me of course.
You should try it.

___________________________________
SWEDISH:
//
Känner du någon som skyller sin situation på alla andra eller allt annat?
Istället för att komma med ursäkter som ”Det är mina föräldrars fel”,
”Jag har inte tid” eller ”Jag har inte pengarna”, ”Jag vet inte hur man gör”
och så vidare, så måste man inse att det är ens egna tankar, beslut och beteende
som måste ändras och man måste ta ansvar över dessa områden för att ens liv
ska kunna förändras.

Varför skulle du intala dig någonting som får dig att må dåligt istället för att
intala dig själv bra saker som får dig att må bra? Du kan förändra ditt liv om
du känner igen och släpper de negativa tankar som förekommer i ditt huvud.

Jag ska berätta en historia om min son för att du ska kunna reflektera över
hur Ditt tankesätt kan påverka Din framtid.

Min yngsta son, som nu är 22, var den minsta spelaren i hans ishockeylag
året han fyllde 15. Han vägde 40.5 kg och han var 156 cm lång. Den största
spelaren i hans lag vägde 80 kg och var 183 cm lång.

Kan du tänka dig vilken inställning min son måste ha haft för att kunna
gå ut på isen, medveten om att han kunde bli tacklad av killar som var
dubbelt så tunga som honom. Han bara älskar ishockey och han var så
målinriktad och bestämd, han skulle bli en professionell ishockeyspelare.

Han var fantastisk på att åka skridskor och kunde hantera pucken riktigt
bra men han hade svårigheter med hans storlek. Han fick utveckla andra
färdigheter för att kompensera att han var så mycket mindre, vilket de större
spelarna inte behövde.

En av dem färdigheterna kallas ”split-vision” som
man använder för att kunna veta när en annan spelare kommer att tackla
dig för att stjäla pucken du hanterar.
Han hatade att vara den minsta deltagaren var han än var.

Till slut kom han i puberteten och växte väldigt mycket på två år.
Jag kommer ihåg växtvärken han upplevde under den här tiden men han
missade inte en enda träning, såvida han inte låg sjuk i sängen.

Under samma period fick han tandställning och hade den i två och ett halvt år
vilket medförde ännu mer smärta. Ibland kunde han inte ens äta fast föda
utan fick äta flytande mat på grund av smärtan i munnen.

Men han hade bestämt sig för att bli så bra som möjligt som ishockeyspelare.
Han har nu varit en professionell ishockeyspelare i sex år. dels i sitt hemmalag
Rögle BK som var i Allsvenskan under två av de åren och ett år i Elitserien.
Nu har han spelar han sin tredje säsong med HV71 i SHL.

Jag kan säga som så att han till och med växte en centimeter förra året och
han är nu 187 cm och väger 87 kg. Det hade inte förvånat mig om han fortsatte
växa. Vad tror du hade hänt med min son Ted om han hade intalat sig själv:
”Jag kanske inte kan bli proffs inom ishockey för att jag är så liten och klen”
eller ”Jag är rädd för smärta när jag går ut på isen”.

Han var inte den bäste spelaren i hans lag under den tiden så han spelade
inte ens varje match. Men han var konsekvent och motiverad och nu är
han den enda spelaren i sitt förra lag som spelar som professionell
ishockeyspelare i den högsta divisionen i Sverige.

Intala dig själv saker som stärker dig istället för att dra ner dig.
Vad du intalar dig själv idag kommer att påverka och forma din framtid.
Ta beslutet idag att börja motivera ditt sinne genom att intala dig själv ett
mål som kommer att få dig att kommando och ändra riktning på ditt liv.

Jag vill uppmuntra dig att skriva ner din egen historia. Alltså, skriv ner
dina mål och drömmar, var du vill vara om, låt oss säga 5 år från idag.
Var inte rädd för att drömma stort eller för att sätta höga mål.
Folk tenderar att sätta för låga mål.

Att visualisera sina mål och drömmar dagligen är väldigt viktigt och att
vara medveten om vad du föder din hjärna med. Jobba med det dagligen
och förstå att negativa tankar gör dig svag. Försök att alltid tänka positiva
tankar och göra positiva saker så mycket och ofta som möjligt.

Ett annat mäktigt verktyg som jag använder när jag känner mig hängig
och märker att jag tänker negativt är att le. Det hjälper mig att framkalla
positiva tankar och självklart sprida denna glädje till andra omkring mig.
Testa och se själv. //

7 Things That Reveals A Winning Mentality

Winning mentality

For SWEDISH Scroll down.

I think we have a good word in Swedish for having a
winning mentality and that is “vinnarskalle”. If I
would translate that straight into English it would
be “winner scull”.

1. Have the guts to violate their own rules, to think
in a new direction in a new situation.

2. Have the ability to look back without getting stuck
and get bitter.

3. Not letting anyone control them without a fight. To
struggle in life and never surrender.

4. Have the guts to be different and is responsible for
their own life.

5. Realize that to have talent is a great thing but in the
end it is a question of hard work that matters.

6. Always hunger for wins. To have a goal every day.

7. Have no fear. Let adversity stimulate the desire to win.


//SWEDISH:

Jag tycker vi har ett bra ord på svenska för att ha en
vinnande mentalitet och det är “vinnarskalle”. Om jag
skulle översätta det rakt in i engelska skulle det
vara “Winner Scull”.

1. Ha modet att bryta mot sina egna regler, att tänka
i en ny riktning i en ny situation.

2. Har förmågan att se tillbaka utan att fastna
och bli bitter.

3. Inte låta någon kontrollera dem utan strid. Kämpar sig till
saker i livet och ger aldrig upp.

4. Ha modet att vara annorlunda och är ansvarig för
sitt eget liv.

5. Inse att ha talang är en stor sak, men i
sist är det en fråga om hårt arbete som gäller.

6. Alltid vara hungrig på segrar. Att ha ett mål varje dag.

7. Har ingen rädsla. Låter motgångar stimulera viljan att vinna.