Hur Kritisk Är Du Till Forskning Bakom Kosttillskott?

Vet du om din kropp tar till sig de kosttillskott du äter? Många gör liksom jag gjorde förut. De går till hälsokostbutiken och väljer ett rekommenderat kosttillskott utan att veta så mycket om själva produkten i sig vad det gäller ingredienser, forskning och framställning.

Science
Jag äter nu ett kosttillskott som jag litar fullständigt på och som jag vet fungerar för mig. När jag så önskar har jag möjligheten att få fram ett karotenoid-värde genom att skanna min handflata med en liten laserstråle som mäter just halten av karotenoider i min hud.

Karotenoider är en typ av antioxidant och forskning visar att denna antioxidant inte kan vara hög i din kropp utan att hela spektrat av antioxidanter ligger högt.

Jag har också förmånen att ha träffat forskare personligen som ligger bakom mina kosttillskott och jag har till och med kunnat ställa frågor personligen till dem. Men det som känns extra bra är att jag träffat forskare som inte är anställda av CompanyNSE utan kommit in i denna business-verksamhet på det sätt som jag har gjort.

En genforskare satt jag bredvid på planet till Budapest. Hon hade haft en dialog med forskarna över i USA i över 4 månader innan hon var övertygad om att deras forskning låg längre fram än hennes egen och att den var trovärdig.

Forskare Melissa Norström

I förra veckan lyssnade jag på ett föredrag där en forskare vid namn Melissa Norström pratade om hur hon provat samma kosttillskott som jag äter och utvärderat dessa och forskningen bakom dem.

Hon har tillbringat månader, dag in och ut, med att göra denna utvärdering för att kunna känna sig helt övertygad om att det är produkter av världsklass, som hon själv uttrycker det.

Melissa är utbildad civilingenjör inom bioteknik och har doktorerat inom medicinsk vetenskap. Hon har bedrivit forskningsprojekt i sammanlagt sex stycken forskningsgrupper världen över och ville bli forskare för att kunna hjälpa människor.

Hon kan nu, som forskare, stå rakryggad och svara på vilken fråga som helst om CompanyNSE sedan hon blivit fullt och fast övertygad om att det är produkter i toppklass och att forskningen som CompanyNSE bedriver är av absolut världsklass.

Melissa är numera forskare på heltid men har företaget, CompanyNSE, som samarbetspartner precis som jag har. Företaget bakom produkterna benämner jag som CompanyNSE här på min blogg men avslöjar det riktiga namnet i min e-rapport man får gratis om man signar in, här till höger.

Melissa anser att Company NSE skapar en av de bästa förutsättningarna för människor att förbättra sin hälsa och sitt framtida välmående.

Hon hjälper andra samtidigt som hon bygger en verksamhet för att kunna uppfylla en av sina högsta drömmar som är att starta en skola med en helt ny metod för inlärning och välmående.

Hur forskning går till

Hur många vet egentligen hur det går till när man forskar?
Laboratorium, gummihandskar, lite provrör och pimpetter kanske kommer upp i huvudet på några av er.

Viktigt är att man använder rätt grupp av människor som ska ingå i studien, att man vrider på allting ut och in och att studien designas på rätt sätt. Data samlas i högar av lab-böcker men många forskares data stannar där.

Enligt Melissa finns det staplar med lab-böcker världen över, men många forskningsresultat presenteras inte för allmänheten. Forskarna ser inte till att den allmänna befolkningen får ta del av forskningsresultaten.

Ett sätt för att kunna bevisa hur bra man är som forskare, är att publicera sina resultat i olika tidskrifter. Ju mer referenser en artikel får i en tidskrift ju högre ”impact factor” får denna tidsskrift.

Två av de absolut bästa tidsskrifterna är Nature och Science.

För att få sin forskningsstudie publicerad i en dylik tidskrift krävs att man har en otroligt revolutionerande idé och pengar till att utföra forskningsstudien

Dessa tidskrifter har ”impact factors” upp emot 35. ”Impact factor” är ett mått på hur ofta den genomsnittliga artikeln i en tidskrift har citerats eller refererats till i ett visst år.

En tidning med hög ”Impact factor” anses vara mycket bra. Det är ett tecken på hur bra ens studie eller forskningsresultat är om man blir publicerad i en tidning, som Nature och Science, som har höga ”Impact factors”.

Att CompnyNSE är ett forskningsbaserat företag lät bra i Melissas öron. Men hon var tvungen att få mer kött på benen innan hon var övertygad.

Några punkter om CompanyNSE som Melissa redovisade:

 • 75+ egna heltidsanställda forskare
 • Samarbetar med 150 forskare vid 25 olika universitet (Bl.a. Harvard och    Stanford)
 • De har ett vetenskapligt råd – Scientific Advisory Board – där professor    Carl Djerassi, mannen bakom p-pillret är ordförande.
 • Att professor Carl Jerassi är ordförande i det vetenskapliga rådet väger ganska tungt med tanke på den kunskap han besitter.

  Fortfarande inte helt övertygad

  Melissa var fortfarande inte helt övertygad. Hon fick höra att CompanyNSE står för väldigt hög kvalité och integritet. Hon fick också reda på att fadern bakom antioxidant-teorin, Lester Packard, sitter med i det vetenskapliga rådet.

  Som forskare gillar man att hitta fel”, sa Melissa. ”En forskare har ett kritiskt tänkande och vill granska saker och ting innan de blir övertygade och det är de själva som måste övertyga sig själva.”, fortsatte hon.

  Idag finns en websida, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, som är oerhört värdefull. Det är en sida som har en sökmotor där du kan skriva in ämnen och forskares namn och då få upp medicinska vetenskapliga publikationer. Hon fann en stor mängd publikationer, över 100 st, som forskare inom CompanyNSE har fått publicerade.

  Nu började Melissa tänka att ”kanske det här är så bra som folk säger”. Men hon ville hitta mer relevanta fakta. Hon gick in på en hemsida på ett forskningsföretag som är ägs av Company NSE sedan tre år tillbaka men som CompanyNSE har haft som partner åtskilliga år tillbaka. Hon fann då åtskilliga publikationer som dessa forskare fått publicerade i Nature och Science.

  Hon började nu verkligen inse att det inte fanns några kryphål i forskningen, men för att bli fullständigt övertygad så måste hon testa produkterna på sig själv, alltså forska på sig själv, så hon började att äta kosttillskotten.

  Hon hade ätit kosttillskotten i ca 3 månader när våren kom med höga pollen-nivåer och hon kände inte av besvären av sin pollenallergi som hon normalt får astma-attacker av. Hon undrade om det verkligen kunde vara kosttillskotten hon åt. Hon valde efter ett tag att sluta med kosttillskotten men kunde efter knappt två månader känna av besvären igen.

  Hon insåg då att kosttillskotten hon åt, Omega3 tillsammans med multi-kosttillkost bestående av antioxidanter, vitaminer och mineraler, gjorde att hennes immunförsvar förbättrades.

  Efter detta var hon fullständigt övertygad att detta företag och dess produkter var så bra som sades.

  Vad gör då dessa produkter så unika?

  Multi-kosttillskottet har exakt rätt mängd av antioxidanterna, vitaminerna och mineraler, och de fungerar på ett optimalt sätt i kombination med varandra.

  Melissa avslutar med orden: ”När ni talar om för människor att CompanyNSE bedriver forskning så ska ni lägga till ett par ord och det är att CompanyNSE bedriver forskning I VÄRLDSKLASS”.

  Näringstillskott – Vi Vet Mest

  Nutrition Database

  Idag vill jag skriva något om forskarna och forskningen bakom företaget jag jobbar med, min affärspartner från USA. Vi är inte tillåtna att använda vår affärspartners namn på våra personliga hemsidor, vilket jag respekterar, så jag kommer att hänvisa till min affärspartner som CompanyNSE. Vi arbetar med riktiga produkter, med riktiga patent, med seriös vetenskap som verkligen gör skillnad, som du inte kan hitta någon annanstans.

  Vi har 4 laboratorier, Utah, Wisconsin, Shanghai och Bejing. En fråga man kan ställa sig är varför vi har två labb i Kina?

  Det beror på att vi kan genomföra kliniska prövningar för tiondel av kostnaden jämfört med att göra en prövning i USA. Alltså kan vi ta en ganska betydande forsknings- och utvecklingsbudget varje år och sträcka den budgeten 10 gånger och när vi sedan för över den till USA för att göra en studie där vet vi redan resultatet.

  Det är en hemlighet FoU vapen som de flesta företag inte har och inte förstår vilket hjälper oss att få mer produktivitet ur varje dollar. Det är en kraftfull sak.

  Det alla dessa forskare gör varje dag är att försöka vara innovativa och tänja på gränserna vad det gäller anti aging. De söker efter nästa sak, nästa genombrott.

  CompanyNSE har 80 anställda forskare. Med tanke på att de har gått på hundratals universitet tillsammans med tusentals kollegor, som nu arbetar vid andra forskningsinstitutioner runt om i världen, så har man en betydande vetenskaplig räckvidd. Dessa forskare kommer på nya stora saker innan någon annan något vet om dem.

  Om vi ​​inte kan uppfinna det internt är vi inte rädda för att köpa den uppfinningen och vi har $400 miljoner i kontanter på banken idag. Vi kallar det ”dry powder” och när vi måste slå till så kan vi göra det och köpa den kunskapen. Vi är kända för att göra det.

  Vi har gjort en hel del förvärv, men fyra anmärkningsvärda sådana. En är ett näringstillskotts-företag, ett 135 miljoner dollar förvärv, som har blivit grunden för vår närings- och anti aging process inuti företaget. För ungefär två år sedan köpte vi ett annat vetenskapligt företag på grund av två mycket unika molekyler, som de har uppfunnit som ska bromsa rynk-processen i huden. Denna teknik kommer att finnas i framtida produkter. Nummer tre är ett företag i Wisconsin, som har 24 patent inom åldrings-vetenskap och har över 30 års forskning inom forskning om åldrande.

  Nummer 4 är skannern som jag har skrivit om tidigare här i min blogg, som de köpt från en amerikansk forskningsuniversitet för tio år sedan. Fem internationella patent skyddar den tekniken. CompanyNSE har nu investerat mer än $100 miljoner i den tekniken. Vi är det enda företaget i världen som kan mäta antioxidant-statusen i realtid i levande mänsklig vävnad. Ingen annan i världen kan göra det.

  Det ger oss en mycket stor fördel i kosttillskotts-världen. Jag har hört en av de ledande inom CompanyNSE säga att ”På grund av den tekniken, är vi i färd med att befästa oss i den globala 30 miljarder dollar stora kosttillskotts-industrin eftersom vi är de enda som vet om produkterna fungerar i mänsklig vävnad.”

  Scanner range

  Vi har nu skannat mer än 18 miljoner människor i världen med denna teknik. Vi har den största närings databasen i världen nu med en faktor av femtio gånger större än den näst närmaste databasen, som är inrymt i Harvards universitet. Vi vet mer på CompanyNSE om människans näring globalt än någon annan på den här planeten. Det gör att vi kan göra bättre och bättre produkter framöver.

  Vilket är det vanligaste mätvärdet när människor skannas?

  Omkring 20.000 är poängen de flesta människor får på skannern första gången och det är verkligen nära den röda zonen. Vad innebär det? Det betyder att du kan vara i trubbel när det kommer till din kropps antioxidant-skydd.

  Varför vill du ha en hög poäng på skannern för att visa att du har en hög koncentration av antioxidanter i din vävnad? Svaret är att en hög poäng minskar förstörelsen som fria radikaler orsakar i kroppen.

  Hur många fria radikaler attacker utsätts vi för varje dag?

  60 biljoner fria radikaler angriper vår vävnad i kroppen varje dag.

  Alla fungerar inte likadant. Några av dem gör olika typer av skador på olika typer av vävnader. Några angriper din hud, p.g.a. solen. Några av de fria radikaler kommer att försöka mutera ditt DNA. Några av dem attackerar kolesterol i blodet för att göra det klibbigt, så det fastnar i dina artärers väggar.

  Några av dem angriper dina ögon. I bakre delen av ditt öga sitter gula fläcken. Anledningen till att den är gul är där finns antioxidant-pigment inbäddat. Om du inte har tillräckligt med skyddsnivåer inbäddade där kommer du att få åldersrelaterad makuladegeneration och du kommer att förlora ditt center seende. Området mitt i synfältet blir skadat.

  Detta är ofta ett stort problem för personer över sjuttio. Den enda kända preventionen är höga halter av antioxidanter. Om människor inte äter ekologiska grönsaker och frukter kan de inte nå en högt värde av antioxidanter på grund av dålig kvalitet. Jag litar inte på ekologiska livsmedel helt, men chansen är större att få bättre kvalitet om du köper ekologiskt, speciellt om du köper direkt från bonden eller odlaren.

  Var kommer dessa fria radikaler ifrån?

  Du kan läsa mer om fria radikaler och oxidativ stress här.

  I mitten av sommaren kanske du parkerar din bil i på en parkingplats en varm dag när du går för att äta lunch. När du kommer tillbaka är det 30-40 grader i bilen. Allt i bilen är syntetiskt, ratten, mattorna, säten och när du kommer tillbaka från lunchen så andas du in ångorna från dessa.

  Strålning från din mikrovågsugn och din mobiltelefon är svårt att fly från så du måste försvara sig mot de fria radikaler genom att hålla din antioxidant nivå hög.

  Nu vet du om fria radikaler skador på din kropp och du vet hur man förhindrar det.

  Om du lyckas få upp ditt värde på en bra nivå kommer du förmodligen undvika att få dåliga värden när du genomgår hälsoundersökningar poäng resten av ditt liv.

  Tänk om du var den som uppfann kolesterolmätningar och om du skulle äga alla patent på den och du fick licens på den i hela världen. Hur många kolesterolmätningar sker varje dag i världen? Miljoner. Skulle du vara en rik person om du ägde alla dessa patent? Ja, det du skulle. Men ingen gör det. Ingen har kontrollen över kolesterolmätningar.

  Men vi kontrollerar antioxidant-mätningar helt och hållet.

  Normalt hamnar inte denna typ av produkter hos ett nätverk marknadsförings-företag. De hamnar hos någon som Ericssons eller liknande företag.

  Slutligen vill jag uppmana dig att ta hand om din hälsa, både på kort sikt och på lång sikt, genom att se till att din kropp har ett fullgott antioxidantskydd.

  Nutritional Supplementation – We Know More

  Nutrition Database

  Today I want to write something about the scientists and science behind the company I work with – my business partner in the U.S. We are not allowed to use our business partners name on personal websites, and I respect that, so I will refer to my business partner as CompanyNSE. We work with real products, with real patents, with real science that really makes a difference, you can’t find any place else.

  We have 4 laboratories, Utah, Wisconsin, Shanghai and Beijing. A question you might ask yourself is why do we have two labs in China?

  It’s because we can conduct human clinical trials at the tenth of the cost of doing those trials in the U.S. So, we can take a pretty significant research & development budget every year and stretch that budget 10 times and when we bring it to the U.S. and do a study we already know the outcome.

  It’s a secret R&D weapon that most companies don’t have and don’t understand which helps us get more productivity out of every dollar. It is a powerful thing.

  All these scientists do everyday is push the envelope of anti aging. They search for the next thing, the next breakthrough.

  CompanyNSE has 80 scientists on staff. Given that they have gone to hundreds of universities along with thousands of colleagues, who now work at other research institutions around the world, then you have a significant scientific reach. These scientists find out about most major new things before anybody really knows about them.

  If we don’t invent it internally we are not afraid to buy it and we’ve got $400 millions of cash in the bank today. We call that ”dry powder” so when we have to strike we can strike and just go and buy it. We have a history of doing that.

  We have made a lot of acquisitions, but 4 notable ones. One is a nutritional supplement company, a $135 millions acquisition, that has become the foundation of our nutritional anti aging process inside this company. About two years ago we bought another scientific company because of two very unique molecules they’ve invented that slow down the wrinkling process in the skin. This technology Will be in future products. Number three is a company in Wisconsin, that has 24 patents in aging science and over thirty years of research within aging.

  Number 4 is the scanner I have written about before here in my blog which they bought from a U.S. research university ten years ago. Five international patents protects that technology. CompanyNSE has now invested more than $100 millions into that technology. We are the only company in the world that can measure antioxidants-status in real time in living human tissue. No one else in the world can do that.

  That gives us a very huge advantage in the world of human supplementation. I have heard one of the leaders in CompanyNSE say that ”Because of that technology, we are in the process of consolidating the thirty billion dollar supplement industry globally because we’re the only ones who know if products work in human tissue.”

  Scanner range

  We have now scanned more than 18 million people globally with this technology. We have the largest nutritional database in the world now by the factor of fifty times larger than the next nearest database which is housed of Harvard university. We know more at CompanyNSE about human nutrition on a global basis than anybody else on this planet. That allows us to make better and better products moving forward.

  What is the most common score when people get scanned?

  About 20.000 is the score most people get on the scanner the first time and that is really close to the red zone. What does that mean? It means you might be in trouble when it comes to your antioxidant-protection of your body.

  Why do you want a high score on the scanner to show that you have high concentration of antioxidants in your tissue? The answer is that it slows down free radical damage of the tissues in your body.

  How many free radicals attacks every day are we exposed to?

  60 trillions of free radicals attacks on the tissue of your body every day.

  They are not all the same. Some of them do different kinds of damage to different kinds of tissues. Some work on your skin, like the sun. Some of the free radicals will try to mutate your DNA. Some of them attack the cholesterol in your bloodstream to make it sticky, so it sticks to your arteries walls.

  Some of them attack your eyes. In the back of your eye there is the yellow spot, the macula. The reason it’s yellow is that it has got antioxidants pigments embedded in it. If you don’t have enough levels of protection embedded back in your eyes you will get age-related macular degeneration of the retina and you will loose your centre vision.

  This is a huge problem for people over age seventy. The only known prevention is high levels of antioxidants. If people don’t eat organic vegetables and fruits they can’t reach a high score of antioxidants because of bad quality of the fruits and vegetables. I don’t trust organic food completely but the chance is higher to get better quality if you buy organic, especially if you buy directly from the farmer.

  Where do these free radicals come from?

  You can read more about free radicals and oxidative stress here.

  In the middle of the summer you park your car in a parkinglot a warm day when you go for lunch. When you come back it is 90 to 100 degrees in your car. Everything in your car is synthetic, the steering wheel, the carpets, the seats and when you get back from lunch you suck in it.

  Radiation from your microwave and your cellphone is hard to escape from so you have to defend against those free radicals by keeping your antioxidant level high.

  Now you know about free radical damage to your body and you know how to prevent it.

  If you get this score in a good range you will probably avoid all the other bad scores you can get at a medical examination the rest of your lives.

  If you were the person who invented cholesterol measurement and you owned all the patents on it and you licensed that world wide. How many cholesterol measurements are done every day on this planet? Millions. Would you be a rich person if you owned all those patents? Yes you would. But nobody does. Nobody controls cholesterol measurements.

  But we control antioxidants measurements completely.

  Normally these kind of things don’t end up in a network marketing company. They end up with someone like Ericssons or similar companies.

  Finally, take good care of your health, both short term and long term, by making sure you have a good antioxidant protection in your body.

  Myter Om Åldrande

  Vad kan vi göra för att åldras med behag och bibehållen hälsa?


  Åldrande
  Till vänster jag ca 9 månader och till höger jag nästan 5 decennier senare

  Åldrande är för mig ett ord med negativ innebörd. Varför känner jag det så? Åldrande innebär också att man mognar och får mer erfarenheter och det är i högsta grad något positivt.
  Nu vill jag beröra främst biologiskt åldrande som inom vetenskapen har den fina termen senescens. Alla åldras vi ju från den stunden vi föds.

  Jag tror att många får en bild i huvudet av rynkig hud när man pratar om åldrande men det innebär så mycket mer. När det talas om att bromsa åldrandet så betyder det inte bara att förhindra rynkor i huden för vi åldras lika mycket på insidan som på utsidan.

  Definition På Hälsa enligt WHO

  Enligt WHO så lyder definitionen på hälsa så här: ”Ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp”

  När jag googlade orden ”att åldras” kom en artikel från svt.se, skriven i februari 2014, upp på första sidan med rubriken ”Bara 2 av hundra är helt trygga med att åldras”. I artikeln framgick att den undersökning som Sifo gjort på begäran av Sveriges Television, SVT, genomfördes för att äldreomsorgen är en av de frågor som svenska folket tycker är en av de viktigaste inför valet i september.

  Oron ligger nog i att man inte ska få behålla hälsan i så stor grad att man kan klara sig själv tills ”livs-lampan” tar slut. Ingen önskar hamna i en situation då man måste förlita sig på att få omsorg från staten.

  Några ofta förekommande termer jag också fann när jag googlade runt på åldrande var ”Fria radikaler” och ”Antioxidanter”. Läs mer om Antioxidater, Vitaminer och Mineraler.

  8 goda tips till förbättrande av hälsa

  Nedan följer tips på saker vi kan sträva efter för att leva friskare även de sista åren i våra liv:

 • Sov Gott
 • Undvik Stress
 • Sluta röka
 • Gå ned i vikt
 • Ät hälsosamt och inför en livslång kost som passar dig
 • Motionera regelbundet
 • Ät mycket frukt, grönsaker och bär – helst ekologiskt
 • Tillsätt ett näringstillskott
 • Man kan införa en sak i taget i sin vardag för att över tid genomföra så många av ovan punkter som möjligt.

  anti-aging Aging Myth

  Intressant läsning

  Undrar du varför vissa människor ser ut och känner sig yngre än sin faktiska ålder medan andra verkar äldre än vad de egentligen är?

  Tror du att det är genetiskt förutbestämt på vilket sätt vi åldras?

  Tror du att det inte finns något du kan göra åt hur du åldras?

  Frågorna ovan man kan läsa i en bok med titeln ”The Aging Myth”, skriven av Joseph Chang , Ph.D. Den har varit en New York Times bästsäljare.

  Det är en riktigt intressant bok som jag rekommenderar att läsa om du bryr dig om att ha ett hälsosamt åldrande. Dr. Joseph Chang uppmuntrar oss att göra ett val av livsstil för resten av våra liv. Att han dessutom är en av chefsforskarna i företaget jag har som samarbetspartner gör att jag var en av de första att köpa denna bok. Vilket annat företag inom hudvård och/eller kosttillskott har en forskare som har skrivit en bok om företagets forskning och deras senaste teknologi?

  Dr Chang bestämde sig efter att i flera år arbetat inom medicinska läkemedel, för att byta karriär. Han ville gå från att behandla sjukdomar till att hjälpa människor innan de blir sjuka. Att tillverka läkemedel för att behandla allvarliga hälsoproblem är fördelaktigt för dem som redan har problem, men han ville göra något som skulle kunna vara till nytta för alla, oavsett om de är friska eller redan har problem med hälsan. Enkelt uttryckt så ville han att folk skulle hålla sig friska så att de aldrig skulle behöva mediciner.

  Starta din personliga kamp mot åldrandet och få ett hälsosamt åldrande genom att läsa ”The Aging Myth”. Den finns att köpa på amazon.com och bokus.com.

  Atopiskt Eksem – Kosttillskott Plus Bra Hudvårdsprodukter

  Atopiskt Eksem

  En Historia Om Hjälp Mot Atopiskt Eksem

  Läs solskenshistorien om kvinnan som lidit av bl.a. atopiskt eksem hela sitt vuxna liv fram till för 12 år sedan.Vad gjorde hon för förändring i livet för att få bukt med sina allergier?

  Häromdagen fick jag en historia berättad av en kvinna, vi kan kalla henne Anna, om hur hon blev fri från atopiskt eksem, sina allergier, astmamediciner och ständiga penicillinkurer. En smått otrolig historia tycker jag och jag blev glad för de produkter hon började använda är de jag också använder dagligdags.

  För 12 år sedan var Anna väldigt allergisk. Hon föddes nämligen med atopiskt eksem, atopisk dermatit. Hon var inflammerad i huden från topp till tå. Hon hade sår överallt, var kruttorr i huden, skinnflådd kring munnen, medicinerade mot astma morgon och kväll. Varje år åt hon ca 6 penicillin-kurer p.g.a. att alla infektioner hon åkte på ledde till bihålsinflammationer som hon behövde antibiotika för att klara av. Hon var helt enkelt i uselt hälsoskick trots att hon levde hälsosamt enligt alla konstens regler för hon är legitimerad sjukgymnast och utbildad idrottslärare. Hon hade provat allt.

  Hon blev uppmanad av en vän att komma till en informationskväll om kosttillskott som kan minska symtomen på allergier. Anna tyckte att det lät för bra för att vara sant och var mycket skeptisk men hon tackade ja till informationen efter 4 månaders ”tjat”. Hon gick till produktvisningen av artighet och i förhoppningen att få slut på tjatet helt enkelt.

  Trovärdig Läkare Samarbetar Med Företaget Bakom Produkterna

  Väl där fick hon veta att en läkare som hon arbetat med i sitt yrke som sjukgymnast och som hon kände som den mest pålästa läkaren av alla hon träffat på någonsin, hade börjat jobba med företaget som tillverkade de aktuella kosttillskotten och hudvårdsprodukterna. Då tänkte hon att som legitimerad läkare kan man ju inte marknadsföra kosttillskott och hudvårds-produkter om inte forskningen bakom produkterna håller och hon tog beslutet att prova kosttillskotten.

  Vilka Produkter Började Hon Att Använda?

  Hon började använda företagets kosttillskott med antioxidanter, vitaminer och mineraler. Ett halvår senare bytte hon ut även sina hudvårdsprodukter. De nya hudvårdsprodukterna har rätt ph-värde och innehåller inga mineraloljor, som bara torkar ut huden, och andra dåliga kemikalier. Dessa åtgärder resulterade i att hon två år senare var helt symtomfri från sin allergi. Hon slutade att använda tjärsalvor, kaliumbad, kortisonsalvor och homeopatmedicin som inte hjälpt henne. Hon slutade att använda mineraloljefyllda fuktkrämer som hon köpt på Apoteket. Hon slutade ta sin astma-medicin och hon har till dags dato inte ätit en enda penicillin-kur sedan dess.

  Jag är stolt över att ha fått möjligheten att samarbeta med företaget som står bakom de produkter som Anna kunde få så mycket bättre hälsa och livskvalité av. Min målsättning är att nå ut till så många som möjligt med dessa produkter för att kunna hjälpa människor att få mer livskvalité och en förbättrad hälsa. Jag blir lika glad varje gång jag hör från kunder som berättar om effekterna av produkterna. Har du problem med atopiskt eksem eller andra typer av hudproblem, så tveka inte att skriva ett meddelande till mig under fliken ”Kontakt” så ska jag berätta hur du kan få tag i dessa produkter.

  Innehållet i kosttillskotten som Anna började äta kan du läsa mer om här.

  Läs mer om fria radikaler och om hur kosttillskotten påverkade mig.